Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-15
Podręcznik użytkownika
TRYB SERII ZDJĘĆ
W trybie serii zdjęć niebieski wskaźnik stanu miga powoli. Naciśnięcie 
przycisku nagrywania w kamerze lub na pilocie zdalnego sterowania powoduje 
wykonanie serii zdjęć zgodnie z wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami 
i przedziałem czasowym (zob. sekcję dotyczącą ustawień serii zdjęć), 
a wskaźnik miga jeden raz podczas wykonywania serii zdjęć.
TRYB UPŁYWU CZASU
W trybie upływu czasu niebieski wskaźnik stanu miga powoli. Naciśnięcie 
przycisku nagrywania w kamerze lub na pilocie zdalnego sterowania powoduje 
rozpoczęcie nieustannego wykonywania zdjęć zgodnie z przedziałem czasowym 
wstępnie skonfigurowanym przez użytkownika (zob. sekcję dotyczącą ustawień 
trybu upływu czasu), a niebieski wskaźnik zaczyna migać nieustannie. 
Naciśnięcie przycisku nagrywania w kamerze powoduje przerwanie wykonywania 
zdjęć, a niebieski wskaźnik stanu ponownie miga powoli. Naciśnięcie przycisku 
zatrzymania na pilocie zdalnego sterowania powoduje przerwanie wykonywania 
zdjęć, a niebieski wskaźnik stanu ponownie miga powoli.
Tryb równoczesnego nagrywania filmów i wykonywania zdjęć
W trybie równoczesnego nagrywania filmów i wykonywania zdjęć czerwony 
i niebieski wskaźnik stanu miga na przemian. Naciśnięcie przycisku 
nagrywania w kamerze lub na pilocie zdalnego sterowania powoduje 
rozpoczęcie równoczesnego nagrywania filmów i wykonywania zdjęć zgodnie 
z wstępnie skonfigurowanym przedziałem czasowym (zob. sekcję dotyczącą 
równoczesnego nagrywania filmów i wykonywania zdjęć), a czerwony 
wskaźnik miga nieustannie. Naciśnięcie przycisku nagrywania w kamerze 
powoduje przerwanie równoczesnego nagrywania filmów i wykonywania