Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-16
Podręcznik użytkownika
zdjęć, a czerwony wskaźnik stanu ponownie miga powoli. Naciśnięcie 
przycisku zatrzymania na pilocie zdalnego sterowania powoduje przerwanie 
równoczesnego nagrywania filmów i wykonywania zdjęć, a czerwony wskaźnik 
stanu ponownie miga powoli.
Naciśnięcie przycisku menu powoduje ponowne wyświetlenie poprzedniego 
poziomu nawigacyjnego.
Naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje przejście bezpośrednio do widoku 
na żywo w trybie wideo lub zdjęć.
Menu odtwarzania
Po wyróżnieniu menu odtwarzania i naciśnięciu przycisku odtwarzania zostaną 
wyświetlone opcje umożliwiające wybór plików multimedialnych wykonanych 
w różnych trybach wideo i zdjęć: Odtwarzanie filmów, Wyświetlanie zdjęć, 
Odtw. upływu czasu, Odtw. serii zdjęć.