Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-11
Uživatelská příručka
Dálkové ovládání
1. Tlačítko Nahrávání/Spárování
2. Tlačítko Stop/Režim
3. Dvířka pro USB
4. Západka dvířek
Tlačítka
Popis
1
Nahrávání
•  Stiskem a podržením tlačítka Nahrávání se 
zapne a vypne dálkové ovládání.
•  LED indikátor indikuje aktuální režim kamery.
•  Stiskem tlačítka Nahrávání se provede 
spárování s kamerou.
2
Stop
•  Při nahrávání se stiskem tlačítka Stop 
zastaví nahrávání.
•  V režimu zastavení slouží tlačítko Stop k 
přepínání režimů.
3
Dvířka pro USB •  Při používání dálkového ovládání zavřete 
dvířka pro USB.
4
Západka dvířek •  Posunutím západky dvířek směrem do 
středu se otevřou dvířka
*V části o dálkovém ovládání si přečtěte další pokyny pro spárování dálkového 
ovládání a kamkordéru.
Stavový LED indikátor dálkového ovládání
Stavový LED indikátor 
dálkového ovládání
Operace
Bliká zeleně + červeně (střídavě)
Zbývá méně než 15 % energie v baterii
Bliká pomalu červeně
Režim videa
Bliká pomalu modře
Režim fotografií