Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-17
Podręcznik użytkownika
W górnym rogu ikony każdego trybu odtwarzania jest wyświetlany numer 
pliku w danym folderze. Wybranie trybu odtwarzania i naciśnięcie przycisku 
nagrywania powoduje wyświetlenie wszystkich filmów i zdjęć, które można 
odtworzyć/wyświetlić. Listę plików można przewijać przyciskami W górę/W dół. 
Aby odtwarzać filmy lub wyświetlać zdjęcia, naciśnij przycisk odtwarzania.
Można również przełączyć do trybu odtwarzania bezpośrednio z widoku na 
żywo wideo lub zdjęć naciskając przycisk odtwarzania. 
Naciśnięcie przycisku menu powoduje ponowne wyświetlenie poprzedniego 
poziomu nawigacyjnego.
Naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje przejście bezpośrednio do widoku 
na żywo w trybie wideo lub zdjęć.
Ustawienia trybu
Po przełączeniu do menu ustawień trybów przy użyciu przycisku odtwarzania 
można skonfigurować 5 trybów kamery.