Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-18
Podręcznik użytkownika
Ustawienia wideo 
Rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę można wybrać przyciskami 
W górę/W dół. Przycisk odtwarzania umożliwia przełączanie opcji.
Naciśnięcie przycisku menu powoduje ponowne wyświetlenie poprzedniego 
poziomu nawigacyjnego.
Naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje przejście bezpośrednio do widoku 
na żywo w trybie wideo lub zdjęć.
Rozdzielczość 
filmów/liczba klatek 
na sekundę
FULL HD 1920 x 1080 (60/48/30/24 klatek na sekundę 
NTSC, 50/48/25/24 klatek na sekundę PAL)
HD 1280 x 720 (120/60 klatek na sekundę NTSC, 
100/50 klatek na sekundę PAL)
1200P 1600 x 1200 (60/30 klatek na sekundę NTSC, 
50/25 klatek na sekundę PAL)
960P 1280 x 960 (60/48 klatek na sekundę NTSC, 
50/48 klatek na sekundę PAL)
WVGA 848 x 480 (240 klatek na sekundę NTSC, 
200 klatek na sekundę PAL)
VGA 640 x 480 (30 klatek na sekundę NTSC)
Ustawienia zdjęć
Rozdzielczość, czułość ISO i opcję fotografowania ciągłego można wybrać 
przyciskami W górę/W dół. Przycisk odtwarzania umożliwia przełączanie opcji.
Naciśnięcie przycisku menu powoduje ponowne wyświetlenie poprzedniego 
poziomu nawigacyjnego.
Naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje przejście bezpośrednio do widoku 
na żywo w trybie wideo lub zdjęć.