Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-19
Podręcznik użytkownika
Rozdzielczość zdjęć 12MP: 12 mln pikseli (4000 x 3000)
8MP: 8 mln pikseli (3264 x 2448) 
5MP: 5 mln pikseli (2592 x 1944)
ISO 
Automatycznie/100/200/400/800/1600/3200/6400
Fotografowanie 
ciągłe
WYŁ./3/5/10 na 1 s
Ustawienie ISO umożliwia wybranie najlepszej czułości na światło dla scenerii 
fotografowania.
Opcja fotografowania ciągłego umożliwia wykonanie określonej liczby zdjęć 
na sekundę po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku nagrywania w kamerze. 
Korzystając z przycisku nagrywania na pilocie zdalnego sterowania, 
można wykonać serię zdjęć na sekundę tylko jeden raz (nie w trybie ciągłym.
Ustawienia upływu czasu
Rozdzielczość i interwał sekwencji można wybrać przyciskami W górę/W dół. 
Przycisk odtwarzania umożliwia przełączanie opcji.
Naciśnięcie przycisku menu powoduje ponowne wyświetlenie poprzedniego 
poziomu nawigacyjnego.
Naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje przejście bezpośrednio do widoku 
na żywo w trybie wideo lub zdjęć.