Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-20
Podręcznik użytkownika
Rozdzielczość zdjęć 12MP: 12 mln pikseli (4000 x 3000)
8MP: 8 mln pikseli (3264 x 2448) 
5MP: 5 mln pikseli (2592 x 1944)
Interwał sekwencji 0,5 s*/1 s/2 s/5 s/10 s/30 s/60 s
* W przypadku ustawienia 0,5 sekundy wymagana jest karta SD klasy 
szybkości 10.
Ustawienia serii zdjęć
Rozdzielczość oraz szybkość i czas rejestrowania można wybrać przyciskami 
W górę/W dół. Przycisk odtwarzania umożliwia przełączanie opcji.
Naciśnięcie przycisku menu powoduje ponowne wyświetlenie poprzedniego 
poziomu nawigacyjnego.
Naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje przejście bezpośrednio do widoku 
na żywo w trybie wideo lub zdjęć.
Rozdzielczość zdjęć 12MP: 12 mln pikseli (4000 x 3000)
8MP: 8 mln pikseli (3264 x 2448) 
5MP: 5 mln pikseli (2592 x 1944)
Szybkość/czas 
rejestrowania
3f/1 s, 5f/1 s, 10f/1 s, 10f/2 s, 30f/1 s, 30f/2 s, 30f/3 s*
* Opcje 30f/1s, 30f/2s i 30f/3s są obsługiwane tylko przy rozdzielczości obrazu 
5 mln pikseli. 
Ustawienia równoczesnego nagrywania filmów i wykonywania zdjęć
Interwał można wybrać przyciskami W górę/W dół. Przycisk odtwarzania 
umożliwia przełączanie opcji.
Naciśnięcie przycisku menu powoduje ponowne wyświetlenie poprzedniego 
poziomu nawigacyjnego.
Naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje przejście bezpośrednio do widoku 
na żywo w trybie wideo lub zdjęć.