Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-21
Podręcznik użytkownika
Rozdzielczość 
filmów/liczba klatek 
na sekundę
FULL HD 1920 x 1080 (30/24 klatek na sekundę NTSC,  
25/24 klatek na sekundę PAL) + 8 mln pikseli
HD 1280 x 720 (60 klatek na sekundę NTSC, 50 klatek 
na sekundę PAL) + 2 mln pikseli
Interwał
5 s/10 s/30 s/60 s
Rozdzielczość zdjęć 30 klatek na sekundę lub poniżej 8 mln pikseli
31–60 klatek na sekundę (2 mln pikseli)
61 klatek na sekundę lub więcej: brak obsługi zdjęć
Ustawienia
Po wyróżnieniu menu ustawień i naciśnięciu przycisku odtwarzania zostaną 
wyświetlone ustawienia ogólne. W tym menu można skonfigurować kamerę 
z podstawowymi ustawieniami.
Ustawienia można wybrać przyciskami W górę/W dół. Przycisk odtwarzania 
umożliwia przełączanie opcji.
Naciśnięcie przycisku menu powoduje ponowne wyświetlenie poprzedniego 
poziomu nawigacyjnego.
Naciśnięcie przycisku nagrywania powoduje przejście bezpośrednio do widoku 
na żywo w trybie wideo lub zdjęć.