Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-22
Podręcznik użytkownika
WI-FI
WŁ./WYŁ.
ODWROTNIE 
WŁ./WYŁ.
Obsługiwane rozdzielczości:
FULL HD 1920 x 1080 (30/24 klatki na sekundę 
NTSC, 25/24 klatki na sekundę PAL) 
HD 1280 x 720 (60 klatek na sekundę NTSC, 
50 klatek na sekundę PAL) 
1200P 1600 x 1200 (30 klatek na sekundę NTSC, 
25 klatek na sekundę PAL)
960P 1280 x 960 (60/48 klatek na sekundę NTSC, 
50/48 klatek na sekundę PAL)
VGA 640 x 480 (30 klatek na sekundę NTSC)
STABILIZACJA
WŁ./WYŁ.
CZUŁOŚĆ MIKROFONU  WYŁ./NISKA/ŚREDNIA/DUŻA
GŁOŚNOŚCI GŁOŚNIKA  WYŁ./NISKA/ŚREDNIA/DUŻA
JASNOŚĆ 
WYŚWIETLACZA 
NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA
WYŁĄCZANIE 
EKRANU LCD 
NIGDY/5 S/10 S/20 S/1 MIN/5 MIN
ZDALNE STEROWANIE  WŁ./WYŁ.
PAROWANIE ZDALNE  START
WSKAŹNIK ZDALNEGO 
STEROWANIA 
WŁ./WYŁ.
WSKAŹNIK 
WŁ./WYŁ.
POWIĘKSZENIE 
CYFROWE 
WŁ./WYŁ.
SAMOWYZWALACZ
WYŁ./10 S