Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-24
Podręcznik użytkownika
Maks.
Zależnie od maksymalnej pojemności kamera nagrywa 
określoną liczbę filmów 15-minutowych, a następnie 
usuwa pierwszy 15-minutowy, aby kontynuować 
nagrywanie nowego filmu.
5 min
Kamera nagrywa 5 filmów 1-minutowych, a następnie 
usuwa pierwszy film 1-minutowy, aby kontynuować 
nagrywanie nowego filmu.
20 min
Kamera nagrywa 4 filmy 5-minutowe, a następnie 
usuwa pierwszy film 5-minutowy, aby kontynuować 
nagrywanie nowego filmu.
60 min
Kamera nagrywa 4 filmy 15-minutowe, a następnie 
usuwa pierwszy film 15-minutowy, aby kontynuować 
nagrywanie nowego filmu.
120 min
Kamera nagrywa 8 filmów 15-minutowych, a następnie 
usuwa pierwszy film 15-minutowy, aby kontynuować 
nagrywanie nowego filmu.
Odwrotnie
Po zamocowaniu kamery X-Sports w pozycji odwróconej filmy będą 
wyświetlane prawidłowo podczas przeglądania lub edycji. To ustawienie 
nie umożliwia odwracania filmów lub zdjęć. Obsługiwane są następujące 
rozdzielczości:
FULL HD 1920 x 1080 (30/24 klatki na sekundę NTSC, 25/24 klatki na 
sekundę PAL) 
HD 1280 x 720 (60 klatek na sekundę NTSC, 50 klatek na sekundę PAL) 
1200P 1600 x 1200 (30 klatek na sekundę NTSC, 25 klatek na sekundę PAL)
960P 1280 x 960 (60/48 klatek na sekundę NTSC, 50/48 klatek na sekundę PAL)
VGA 640 x 480 (30 klatek na sekundę NTSC)
Informacje dotyczące modułu elektronicznej 
stabilizacji obrazu wbudowanego 
w kamerę X-Sports
Moduł elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS, Electronic Image Stabiliser), 
wbudowany w kamerę X-Sports, ułatwia nagrywanie filmów w warunkach, 
w których trzymanie kamery nieruchomo jest utrudnione. W przypadku 
szybkiego przemieszczania kamery moduł EIS zapewnia jednak tylko 
ograniczoną stabilizację obrazu podczas nagrywania filmów. Jeżeli moduł EIS 
jest aktywny, kąt widzenia zostanie zmniejszony o około %.