Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-12
Uživatelská příručka
Stavový LED indikátor 
dálkového ovládání
Operace
Bliká červeně + modře (střídavě)
Režim Současné video a fotografie
Bliká průběžně červeně
Nahrávání videa/ Současné video a 
fotografie
Bliká průběžně modře
Fotografování s časosběrem
Jednou blikne modře (1 sek.)
Pořízení jedné fotografie/ Kontinuální 
fotografie/ Sekvence
Jednou blikne bíle
Kamera přijala ovládací signál z 
dálkového ovládání
Bliká zeleně
Dálkové ovládání se nabíjí
Svítí nepřerušovaně zeleně
Dálkové ovládání je plně nabité
Vodotěsné pouzdro
POZNÁMKA
Pamatujte, že samotný kamkordér není vůbec vodotěsný. Vodotěsnost mu dodává 
pouze vodotěsné pouzdro.
Vložení kamery do vodotěsného pouzdra:
1.  Posuňte otevírací tlačítko a zvedněte uzávěr. Otevřete dvířka 
vodotěsného pouzdra.
2.  Vložte kameru do vodotěsného pouzdra.
3.  Zavřete dvířka vodotěsného pouzdra a umístěte uzávěr do pozice 
uzavření dvířek.
4.  Zvednutím uzávěru zajistěte dvířka.
Vyjmutí kamery z vodotěsného pouzdra:
1.  Posuňte otevírací tlačítko a zvedněte uzávěr. 
2.  Otevřete dvířka.
3.  Vyjměte kameru.