Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-29
Podręcznik użytkownika
Opcjonalne pakiety akcesoriów
Następujące pakiety akcesoriów można zakupić oddzielnie w firmie Toshiba 
(dostępność zależna od regionu):
1.  Uprząż (Head & Chest Pack)
2.  Zaczepy (Clip & Go Pack) 
3.  Osłona wodoszczelna (Waterproof Casing)
4.  Akcesoria (Accessory Pack) 
5.  Bateria
Ustanawianie połączenia pilota zdalnego 
sterowania z kamerą
Rozpoczynanie parowania pilota zdalnego sterowania z kamerą
Należy upewnić się, że opcja zdalnego sterowania jest włączona w ogólnych 
ustawieniach kamery. Aby włączyć pilota zdalnego sterowania, należy 
nacisnąć przycisk nagrywania na pilocie. Korzystając z przycisków W górę/W 
dół, należy wybrać opcję parowania zdalnego w ogólnych ustawieniach 
kamery i nacisnąć przycisk odtwarzania w kamerze, aby potwierdzić 
i rozpocząć proces parowania. Na wyświetlaczu będzie widoczny komunikat 
„Naciśnij nagr. zdalnego sterow.”. Kliknięcie przycisku nagrywania na pilocie 
zdalnego sterowania spowoduje sparowanie go z kamerą i włączenie białego 
wskaźnika. Po zakończeniu procesu parowania na wyświetlaczu będzie 
widoczny komunikat „Powodzenie”. Po wykonaniu powyższych czynności 
można korzystać z pilota zdalnego sterowania kamery. 
Moduł WI-FI
Włączanie i wyłączanie modułu Wi-Fi
Należy wybrać opcję Wi-Fi w ustawieniach ogólnych, korzystając z przycisków 
W górę/W dół, a następnie nacisnąć przycisk odtwarzania, aby włączyć tę 
opcję. Następnie należy nacisnąć przycisk nagrywania, aby wyświetlić widok 
na żywo. Na wyświetlaczu będzie widoczny komunikat „Przetwarzanie...”. 
Po zakończeniu inicjowania modułu Wi-Fi w lewej górnej kolumnie stanu 
pojawia się ikona sygnalizująca uaktywnienie modułu Wi-Fi. 
Program „Toshiba WiFi Connect”
Korzystając z programu „Toshiba WiFi Connect”*, można obsługiwać kamerę 
bezprzewodowo przy użyciu urządzeń z systemami iOS i Android, takich jak 
smartfony i tablety.
* Udostępniany bezpłatnie w sklepach iOS i Google Play, zgodna z najnowszymi 
wersjami systemu iOS 5.x oraz wersjami systemu Android 4.x i nowszymi.