Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-32
Podręcznik użytkownika
Interfejs 
komputerowy 
Złącze micro USB 2.0
Wyjście TV 
Mini HDMI
®
Warunki otoczenia
Temperatura (użytkowanie): od –10 do 40°C
Wilgotność (użytkowanie): 20%–85% (bez kondensacji).
Uaktualnianie oprogramowania układowego
Najnowsze oprogramowanie układowe można pobrać z internetowej 
witryny firmy Toshiba (
). 
Po wykonaniu powyższych czynności należy podłączyć kamerę do złącza 
USB komputera przenośnego i skopiować oprogramowanie układowe (plik bin) 
do głównego folderu na karcie microSD™ kamery. Następnie należy odłączyć 
przewód USB (kamera zostanie wyłączona). Należy ponownie uruchomić 
kamerę. Kamera wykryje plik oprogramowania układowego i automatycznie 
rozpocznie proces uaktualnienia oprogramowania układowego. Podczas tego 
procesu na wyświetlaczu LCD będzie widoczny komunikat „Przetwarzanie 
uaktualnienia oprogramowania układowego…”, a CZERWONY wskaźnik 
będzie migać. Po zakończeniu kamera zostanie wyłączona automatycznie. 
Po wykonaniu powyższych czynności kamera jest uaktualniona. 
©2013 TOSHIBA Europe GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma TOSHIBA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. 
Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające 
bezpośrednio lub pośrednio z błędów, pominięć lub rozbieżności pomiędzy tym 
produktem a dokumentacją.