Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-13
Uživatelská příručka
Zapnutí, nahrávání videa, vypnutí
1.  Stiskem a podržením vypínače po dobu 2 sekund zapněte kameru.
2.  Rozsvítí se obrazovka, po dobu 2 sekund se bude zobrazovat uvítací 
obrazovka Toshiba a poté přejde do živého náhledu.
3.  Kamera vstoupí do výchozího režimu: živý náhled videa 1080p/60fps. 
Režim je indikován ikonou vlevo nahoře na displeji a stavovým LED 
indikátorem.
4.  Stiskem tlačítka Nahrávání se spustí nahrávání videa. Dalším stiskem 
tlačítka Nahrávání se nahrávání videa ukončí.
5.  Vypnutí přístroje se provede stiskem vypínače po dobu 3 sekund. 
HLAVNÍ NABÍDKA
Stiskem tlačítka Nabídka v režimu živého náhledu se dostanete do hlavní 
nabídky. Objeví se čtyři položky nabídky: Režim, Přehrávání, Nastavení 
režimu, Nastavení. Výběrem položky v nabídce se dostanete do další úrovně 
pomocí tlačítek Nahoru a Dolů a dále stiskem tlačítka Přehrávání, když se 
nahoře na displeji zobrazí požadovaná položka nabídky. 
Nabídka Režim
Po zobrazení položky Režim a stisknutí tlačítka Přehrávání se zobrazí 
možnosti nabídky Režim: Video, Fotografie, Sekvence, Časosběr, Současné 
video a fotografie.