Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-14
Uživatelská příručka
REŽIM VIDEO
V režimu Video bude stavový LED indikátor pomalu blikat červeně. Jakmile 
uživatel stiskne tlačítko Nahrávání na kameře nebo na dálkovém ovládání, 
kamera začne nahrávat a LED indikátor začne průběžně blikat červeně. 
Stiskem tlačítka Nahrávání na kameře nebo na dálkovém ovládání se zastaví 
nahrávání a stavový LED indikátor obnoví pomalé červené blikání. Stiskem 
tlačítka Stop na dálkovém ovládání a na kameře se zastaví nahrávání a 
stavový LED indikátor obnoví pomalé červené blikání.
Všimněte si, že během nahrávání videa se kromě původního nahraného 
video souboru (VID00001.mp4) vytvoří také menší video soubor 
(VID00001_thm.mp4). Tento soubor se bude používat pro rychlejší přenos 
video obsahu pomocí aplikace WiFi z kamery do tabletu/smartphonu a k 
odeslání videonahrávek a fotografií do sociálních sítí pomocí aplikace WiFi.*
*Další informace o aplikaci WiFi uvádí část Aplikace Toshiba „Toshiba 
WiFi Connect“. 
REŽIM FOTOGRAFIE
V režimu Fotografie bude stavový LED indikátor pomalu blikat modře. Jakmile 
uživatel stiskne tlačítko Nahrávání na kameře nebo na dálkovém ovládání, 
kamera pořídí jednu fotografii a LED indikátor při pořízení fotografie jednou blikne. 
REŽIM SEKVENCE
V režimu Sekvence bude stavový LED indikátor pomalu blikat modře. Jakmile 
uživatel stiskne tlačítko Nahrávání na kameře nebo na dálkovém ovládání, 
kamera pořídí předem nastavený počet fotografií po předem zadanou dobu (viz 
část Nastavení sekvence) a LED indikátor při pořízení sekvence jednou blikne.