Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-15
Uživatelská příručka
REŽIM ČASOSBĚR
V režimu Časosběr bude stavový LED indikátor pomalu blikat modře. Jakmile 
uživatel stiskne tlačítko Nahrávání na kameře nebo na dálkovém ovládání, 
kamera začne kontinuálně fotografovat v průběhu předem definovaného 
intervalu (viz část Nastavení časosběru) a LED indikátor začne průběžně blikat 
modře. Stiskem tlačítka Nahrávání na kameře nebo na dálkovém ovládání 
se zastaví fotografování a stavový LED indikátor obnoví pomalé modré 
blikání. Stiskem tlačítka Stop na dálkovém ovládání a na kameře se zastaví 
fotografování a stavový LED indikátor obnoví pomalé modré blikání.
REŽIM Současné video a fotografie
V režimu Současné video a fotografie bude stavový LED indikátor střídavě 
červeně a modře blikat. Jakmile uživatel stiskne tlačítko Nahrávání na kameře 
nebo na dálkovém ovládání, kamera začne nahrávat video a současně 
fotografovat v průběhu předem definovaného intervalu (viz část Nastavení 
současného videa a fotografií) a LED indikátor začne průběžně blikat červeně. 
Stiskem tlačítka Nahrávání na kameře nebo na dálkovém ovládání se zastaví 
současné nahrávání a fotografování a stavový LED indikátor obnoví pomalé 
červené blikání. Stiskem tlačítka Stop na dálkovém ovládání a na kameře se 
zastaví současné nahrávání a fotografování a stavový LED indikátor obnoví 
pomalé červené blikání.
Dalším stiskem tlačítka Nabídka se vrátíte do předchozí úrovně navigace.
Stiskem tlačítka Nahrávání se přímo dostanete zpět do živého náhledu videa 
nebo fotografií.