Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-2
Korisnički priručnik
Uvod
Dobrodošli i hvala Vam na izboru proizvoda kompanije TOSHIBA. 
Kao pomoć za Vas, uz TOSHIBA proizvod se isporučuju dva priručnika:
a) priručnik za brzi početak korišćenja i
b) ovaj sveobuhvatni korisnički priručnik u PDF formatu
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovaj priručnik i da sačuvate 
dokumentaciju o proizvodu za buduću referencu.
Bezbednosna uputstva
1.  Pazite da ne ispustite, da ne bušite ili rasklapate kamkorder/daljinski 
upravljač, jer u suprotnom garancija neće važiti.
2.  Ne izlažite kamkorder/daljinski upravljač visokoj temperaturi i ne ostavljajte 
ih na direktnom sunčevom svetlu. Time se kamkorder/daljinski upravljač 
mogu oštetiti.
3.  Kamkorder može da se zagreje zbog neprekidne upotrebe. Ako je 
potrebno, ugrađena zaštita od pregrevanja će automatski isključiti aparat iz 
bezbednosnih razloga. U slučaju da se ovo desi, ostavite kamkorder da se 
ohladi pre nego što ga budete ponovo upotrebili.
4.  Pažljivo rukujte kamkorderom/daljinskim upravljačem. Izbegavajte snažan 
pritisak na kućište kamkordera/daljinskog upravljača. 
5.  Radi vaše sopstvene bezbednosti, izbegavajte korišćenje kamkordera/
daljinskog upravljača tokom oluje ili grmljavine. 
6.  Koristite samo onu dodatnu opremu koju dobavlja proizvođač. 
7.  Nemojte koristiti druge adaptere dvosmerne/jednosmerne struje osim 
onih isporučenih sa uređajem*, jer u suprotnom može doći do oštećenja 
uređaja. 
*  (Sunny Electronics Corp.; model: SYS1460-0505; ULAZ: 100-240 V naizmenične 
struje, 50-60 Hz, maks. 1,0 A, klasa II; IZLAZ: 5,0 V jednosmerne struje, 1 A, LPS) 
8.  Držite kamkorder/daljinski upravljač van dohvata male dece. 
Mere opreza koje se odnose na korišćenje kamkordera pod 
vodom - unutar vodootporne navlake.
•  Molimo da budete svesni da sam kamkorder nije uopšte vodootporan. 
Vodootporan je samo kada je u vodootpornoj navlaci. 
•  Svojstva vodootpornosti navlake se odnose samo na svežu i slanu vodu; 
ne odnose se na supstance za čišćenje, hemikalije ili vodu u spa centrima, 
itd. U slučaju da voda pljusne na njega, odmah isperite vlagu.
•  Vodite računa da vratanca vodootporne navlake budu zatvorena i da 
bravica vratanca bude pravilno zaključana.
•  Nemojte potapati u vodu na dubini većoj od 60 m.
•  Nemojte izlagati kamkorder vodi pod visokim pritiskom.
•  Nemojte potapati u vodu duže od 1,5 sat.
•  Nemojte otvarati i zatvarati vratanca navlake kada je kamkorder vlažan ili