Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-3
Korisnički priručnik
kada je potopljen u vodi.
•  Nemojte otvarati i zatvarati vratanca navlake vlažnim rukama.
•  Nemojte otvarati vratanca navlake na plaži ili na bazenu.
•  Nemojte drmati kamkorder dok je potopljen u vodi. Ako to učinite mogu se 
otvoriti vratanca navlake.
•  Nemojte ispuštati iz ruku ili oštećivati navlaku. Ovime se može oštetiti 
vodootpornost navlake. Vodootpornost je zagarantovana samo sa 
neoštećenom navlakom.
•  Održavajte vodootpornu navlaku čistom i prebrišite kapljice vode sa 
navlake mekom i suvom krpom nakon upotrebe.
Mere opreza koje se odnose na korišćenje daljinskog 
upravljača pod vodom
•  Svojstva vodootpornosti (do 3 m) daljinskog upravljača se odnose 
samo na svežu i slanu vodu; ne odnose se na supstance za čišćenje, 
hemikalije ili vodu u spa centrima, itd. U slučaju da voda pljusne na njega, 
odmah isperite vlagu.
•  Vodite računa da vratanca mikro-USB-a na daljinskom upravljaču budu 
zatvorena i da bravica vratanca bude pravilno zaključana.
•  Nemojte potapati u vodu na dubini većoj od 3 m.
•  Nemojte izlagati daljinski upravljač vodi pod visokim pritiskom.
•  Nemojte potapati u vodu duže od 30 minuta.
•  Nemojte otvarati i zatvarati vratanca daljinskog upravljača kada je vlažan ili 
kada je potopljen u vodi.
•  Nemojte otvarati i zatvarati vratanca daljinskog upravljača vlažnim rukama.
•  Nemojte otvarati vratanca daljinskog upravljača na plaži ili na bazenu.
•  Nemojte drmati daljinski upravljač dok je potopljen u vodi. Ako to učinite 
mogu se otvoriti vratanca daljinskog upravljača.
•  Nemojte ispuštati iz ruku ili oštećivati daljinski upravljač. Ovime se 
može oštetiti vodootpornost daljinskog upravljača. Vodootpornost je 
zagarantovana samo sa neoštećenim daljinskim upravljačem.
•  Održavajte daljinski upravljač čistim i prebrišite kapljice vode sa njega 
mekom i suvom krpom nakon upotrebe.
•  Ako se daljinski upravljač navlaži, prvo ga osušite pre nego što 
otvorite vratanca.
Informacije o bateriji 
•  Baterija je litijum-jonska baterija, koja može da eksplodira ako se ne 
koristi pravilno.
•  Bateriju punite samo u okruženjima sa temperaturom između 5 i 35 
stepeni Celzijusa. U suprotnom, može da dođe do curenja rastvora elektrolita, 
do opadanja performansi baterije i do skraćivanja životnog veka baterije.
•  Punite bateriju u skladu sa uputstvom navedenim u korisničkom uputstvu.
OPREZ
POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA ZAMENI NEISPRAVNIM TIPOM.
BACITE UPOTREBLJENE BATERIJE U SKLADU SA UPUTSTVIMA.