Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-16
Uživatelská příručka
Nabídka Přehrávání
Když se zobrazí nabídka Přehrávání, stiskem tlačítka Přehrávání se dostanete 
k možnostem přehrávání, kde můžete vybírat mediální soubory pořízené 
v různých režimech videa a fotografování: Přehrávání videa, Prohlížení 
fotografií, Prohlížení časosběru, Prohlížení sekvence.
Číslo zobrazené v horním rohu každé ikony režimu Přehrávání je číslo souboru 
uvnitř složky. Volbou režimu Přehrávání a stiskem tlačítka Nahrávání zadáte 
všechna videa a všechna fotografie, které je možné přehrávat. Soubory 
můžete procházet pomocí tlačítek Nahoru a Dolů. Chcete-li přehrávat videa 
nebo prohlížet fotografie, stiskněte tlačítko Přehrávání.
Do režimu přehrávání se můžete dostat také přímo z režimu živého náhledu 
videa nebo fotografií stiskem tlačítka Přehrávání. 
Dalším stiskem tlačítka Nabídka se vrátíte do předchozí úrovně navigace.
Stiskem tlačítka Nahrávání se přímo dostanete zpět do živého náhledu videa