Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-4
Korisnički priručnik
Podrška kompanije TOSHIBA
Potrebna vam je pomoć?
Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa, korisničke priručnike i „Često 
postavljana pitanja“, pogledajte Internet stranicu podrške kompanije TOSHIBA 
za opcije i usluge: 
  
za brojeve telefona „vruće linije“ kompanije TOSHIBA.
Zakonske informacije
Usaglašenost sa oznakom CE
Ovaj proizvod nosi oznaku CE u skladu sa zahtevima 
primenljive Direktive EU. Odgovorna za oznaku CE je 
kompanija Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 
41460 Neuss, Germany (Nemačka). Primerak zvanične 
Izjave o usaglašenosti možete preuzeti sa sledeće veb 
.
Radno okruženje
Elektromagnetna usaglašenost (EMC) ovog proizvoda odobrena je tipično za 
ovu kategoriju uređaja, za takozvano stambeno, komercijalno i neintezivno 
industrijsko okruženje. Svako drugo radno okruženje kompanija Toshiba ne 
odobrava, a upotreba ovog proizvoda u takvim radnim okruženjima može 
biti ograničena ili se ne može preporučiti. Moguće posledice upotrebe ovog 
proizvoda u neodobrenim radnim okruženjima mogu biti: ometanja drugih 
proizvoda ili ovog proizvoda u okolnoj oblasti uz privremeni otkaz ili gubitak/
oštećenje podataka kao rezultat. Primer neodobrenih radnih okruženja i s 
njima povezanih saveta:
 
Industrijsko okruženje (npr. gde se uglavnom koristi trofazno napajanje 
od 380 V): opasnost od smetnji ovog proizvoda usled mogućih snažnih 
elektromagnetnih polja, posebno u blizini velikih mašina ili strujnih uređaja.
 
Medicinsko okruženje: usaglašenost sa Direktivom za medicinske 
proizvode nije potvrđena od strane kompanije Toshiba, stoga se ovaj 
proizvod ne može koristiti u medicinske svrhe bez dodatne potvrde. 
Upotreba u uobičajenim kancelarijskim okruženjima, npr. u bolnicama, ne bi 
trebalo da predstavlja problem, ukoliko ne postoje ograničenja od strane 
odgovorne administracije.
 
Automobilsko okruženje: molimo pogledajte korisnička uputstva za dato 
vozilo za savete koji se odnose na upotrebu ovog proizvoda (kategorije).
 
Vazdušno okruženje: molimo sledite savete letačkog osoblja koji se odnose 
na ograničenja upotrebe.