Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-5
Korisnički priručnik
Ostala okruženja koja nisu vezana za EMC
 
Upotreba na otvorenom: kao tipična kućna/kancelarijska oprema, ovaj 
proizvod nema posebnu otpornost na prodor vlage i nije otporan na jak udar. 
 
Eksplozivna atmosfera: upotreba ovog proizvoda u takvom specijalnom 
radnom okruženju (Ex) nije dozvoljena. 
Bežični uređaji i vaše zdravlje
Bežični proizvodi, kao što su drugi radio uređaji, emituju radio frekventnu 
elektromagnetnu energiju. Nivo energije koju emituju bežični uređaji je 
mnogo manji od elektromagnetne energije koju emituju bežični uređaji, 
kao što su, na primer, mobilni telefoni. Pošto bežični proizvodi funkcionišu 
prema smernicama datim u standardima i preporukama za radiofrekventnu 
bezbednost, kompanija TOSHIBA veruje da je bežični proizvod bezbedan za 
korišćenje. Ovi standardi i preporuke odslikavaju konsenzus naučne javnosti 
i rezultat su brojnih naučnih panela i komiteta naučnika koji neprekidno prate 
i tumače obimnu istraživačku literaturu. U nekim situacijama ili okruženjima, 
korišćenje bežičnih proizvoda može ograničiti vlasnik zgrade ili odgovorni 
predstavnici organizacije. Ove situacije mogu, na primer, obuhvatiti:
 
upotrebu opreme bežičnih proizvoda u avionu, ili
 
u svakom drugom okruženju gde postoji rizik od ometanja drugih uređaja 
ili usluga koje se smatra štetnim ili se identifikuje kao štetno. Ukoliko 
niste sigurni koja se politika primenjuje za korišćenje bežičnih uređaja u 
određenoj organizaciji ili okruženju (npr. aerodromima), savetujemo vam da 
zatražite dozvolu za korišćenje bežičnih uređaja
REACH
Informacije koje slede važe isključivo za korisnike u državama-članicama EU:
REACH - Izjava o usaglašenosti
Novi propis Evropske unije (EU) o hemikalijama, REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Registracija, procena, 
odobrenje i ograničenje upotrebe hemikalija), stupio je na snagu 1. juna 2007. 
Kompanija Toshiba će zadovoljiti sve zahteve propisa REACH i posvećena je 
pružanju informacija svojim korisnicima o hemijskim supstancama u svojim 
proizvodima u skladu sa propisom REACH.
Posetite sledeću veb lokaciju 
 
za informacije o prisustvu supstanci navedenih na spisku supstanci prema 
članu 59(1) propisa (EZ) br. 1907/2006 („REACH“) u našim proizvodima u 
koncentraciji većoj od 0,1% težinskog procenta.