Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-8
Korisnički priručnik
Početak korišćenja
Postavljanje i uklanjanje baterije
Vaš kamkorder se isporučuje sa baterijom koju je potrebno postaviti u 
kamkorder pre upotrebe.
1.  Otvorite poklopac otvora.
2.  Ubacite bateriju u otvor sve dok pravilno ne legne na svoje mesto.
3.  Da biste izvadili bateriju, povucite rezu baterije na gore i lagano 
izvadite bateriju.
4.  Zatvorite poklopac otvora.
Blokada baterije
Baterija 
(Primer za ilustraciju) Postavljanje/uklanjanje baterije
Punjenje kamkordera i daljinskog upravljača
Da biste pre upotrebe napunili kamkorder ili daljinski upravljač morate da 
koristite adapter naizmenične struje ili USB kabl. Za punjenje kamkordera ili 
daljinskog upravljača pomoću adaptera naizmenične struje (5 V/1 A) uključite 
strujni adapter u zidnu utičnicu i povežite njegov mikro-USB utikač u mikro-
USB port na kamkorderu/daljinskom upravljaču. Treperava zelena lampica 
označava da se baterija trenutno puni, a kada lampica svetli neprestano to 
označava da je punjenje završeno. Vreme potpunog punjenja sa strujnim 
adapterom traje oko 2,5 sata. (Realno vreme punjenja se može razlikovati, u 
zavisnosti od stanja baterije i uslova punjenja.)
Da biste kamkorder/daljinski upravljač napunili pomoću priloženog USB kabla 
povežite mikro-USB port kamkordera/daljinskog upravljača na USB port vašeg 
računara sa priloženim USB kablom. Treperava zelena lampica označava 
da se baterija trenutno puni, a kada lampica svetli neprestano to označava 
da je punjenje završeno. Punjenje baterije preko USB kabla traje oko 6 sati 
za kamkorder tj. 2,5 sata za daljinski upravljač. (Realno vreme punjenja se 
može razlikovati, u zavisnosti od stanja baterije i uslova punjenja uključujući 
dostupnost napajanja sa USB porta računara.
Nemojte puniti bateriju na bilo koji drugi način osim kako je upućeno. Takvi 
postupci mogu da prouzrokuju požar ili eksploziju, a oni mogu da dovedu do 
ozbiljne povrede.