Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-9
Korisnički priručnik
Umetanje i uklanjenje microSD™ kartice
Možda je potrebno posebno kupiti microSD™ karticu. Vaš kamkorder se 
isporučuje sa otvorom za microSD™ karticu koji omogućava da proširite 
kapacitet memorije kamkordera sa opcionom microSD™ do micro SDXC™ 
memorijskom karticom.
1.  Otvorite poklopac otvora.
2.  Ubacite microSD™ karticu (opcionalno) u otvor tako da pravilno legne na 
svoje mesto.
3.  Da biste izvadili microSD™ karticu, pritisnite prema unutra da je oslobodite 
i lagano je povucite van.
4.  Zatvorite poklopac otvora.
(Primer za ilustraciju) Umetanje / uklanjanje microSD™ kartice
NAPOMENA
Polako gurajte SD karticu sve dok se ne blokira, zatim polako otpustite karticu. Pošto je 
SD kartica malo napregnuta kada je instalirana u otvor za karticu, vodite računa prilikom 
izvlačenja.
Da biste izvadili microSD™ karticu, pritisnite na unutra da je oslobite. Kada kartica 
izađe, uhvatite je i povlačite je ravno.
Za snimanje u većim video rezolucijama sa velikom brzinom kadrova preporučujemo da 
koristite makar Class 6 SD karticu.
Kratak obilazak
U ovom poglavlju predstavljene su različite komponente vašeg Camileo 
X-Sports kamkordera.
Za opis svake komponente pogledajte tabelu ispod svake ilustracije.