Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-10
Korisnički priručnik
Camileo X-Sports kamkorder
1: Dugme za snimanje/izlaz
2: HDMI
®
 port (Mini-C)
3: Otvor za microSD™
4: Otvor za bateriju
5: mikro-USB port
6: LED indikator statusa
7: Sočiva
8:  Dugme za gore/levo/uvećanje 
zumiranjem
9:  Dugme za dole/desno/umanjenje 
zumiranjem
10: LCD ekran
11: Dugme za napajanje
12: Dugme za reprodukciju/potvrdu
13: Dugme za meni/vraćanje
14: Otvor za tronožac
Tasteri
Opis
1
Snimanje
•  Dugme za snimanje da biste snimali video 
zapis ili fotografije
•  Izlazak iz menija u aktivni pregled video 
zapisa/fotografija
8
Gore
•  Približenje zumom
•  Kretanje između opcija menija
9
Dole
•  Udaljenje zumom
•  Kretanje između opcija menija
11
Napajanje
•  Uključivanje kamere
•  Isključivanje kamere
12
Reprodukcija
•  Ulaz u reprodukciju
•  Izbor i potvrda
13
Meni
•  Ulazak u meni
•  Vraćanje nazad