Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-12
Korisnički priručnik
LED status daljinskog 
upravljača
Rad
Polako treperi plavo
Režim fotografija
Treperi crveno + plavo (naizmenično) Režim istovremenog snimanja video 
zapisa i fotografija
Neprekidno treperi crveno
Snimanje video zapisa/istovremeno 
video zapisa i fotografija
Neprekidno treperi plavo
Snimanje fotografija sa prekidima
Zatreperi plavo jedanput (1 sek.)
Snimanje jedne fotografije/neprekidno 
snimanje fogorafija/paketa fotografija
Zatreperi belo jedanput
Kamera prima radni signal od 
daljinskog upravljača
Treperi zeleno
Daljinski upravljač se puni
Neprekidno svetli zeleno
Daljinski upravljač je potpuno napunjen
Vodootporna navlaka
NAPOMENA
Molimo da budete svesni da sam kamkorder nije uopšte vodootporan. Vodootporan je 
samo kada je u vodootpornoj navlaci.
Kako da se kamera stavi u voodotpornu navlaku:
1.  Pomerite dugme za otvaranje i podignite bravicu. Otvorite vratanca 
vodootporne navlake.
2.  Stavite kameru u vodootpornu navlaku.
3.  Zatvorite vratanca vodootporne navlake i postavite bravicu u položaj da 
drži vratanca.
4.  Spustite bravicu da blokirate vratanca.
Da biste izvadili kameru iz vodootporne navlake:
1.  Pomerite dugme za otvaranje i podignite bravicu.
2.  Otvorite vratanca.
3.  Izvadite kameru.