Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-17
Uživatelská příručka
nebo fotografií.
Nastavení režimu
Po vstupu do nabídky Nastavení režimu můžete nakonfigurovat kameru 
do 5 režimů kamery. 
Nastavení videa 
Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete vybrat položky Rozlišení a Frekvence. 
Tlačítkem Přehrávání se přepínají různé možnosti.
Dalším stiskem tlačítka Nabídka se vrátíte do předchozí úrovně navigace.
Stiskem tlačítka Nahrávání se přímo dostanete zpět do živého náhledu videa 
nebo fotografií.