Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-14
Korisnički priručnik
REŽIM VIDEO ZAPISA
U režimu video zapisa LED lampica statusa će polako trepereti crveno. 
Kada korisnik pritisne dugme Record (Snimanje) bilo na kameri ili daljinskom 
upravljaču, kamera će početi da snima i LED lampica će početi neprekidno 
da treperi crveno. Pritisnite dugme za snimanje na kameri i ona će prekinuti 
snimanje i LED lampica statusa će ponovo polako da treperi crveno. Pritisnite 
dugme Stop na daljinskom upravljaču i kamera će prekinuti sa snimanjem i 
LED lampica statusa će ponovo polako da treperi crveno.
Imajte u vidu da će se pored originalno snimljene video datoteke 
(VID00001.mp4), video datoteka manje veličine (VID00001_thm.mp4) kreirati 
tokom snimanja video zapisa. Ova datoteka će se koristiti za brži transfer video 
sadržaja pomoću aplikacije WiFi (WiFi APP) sa kamere na vaš tablet/pametni 
telefon i dalje za otpremanje vaših video zapisa i fotografija na društvene mreže 
sa vašom WiFi APP.*
*Više informacija o WiFi APP potražite u odeljku Toshiba APP „Toshiba 
WiFi Connect“. 
REŽIM SNIMANJA FOTOGRAFIJA
U režimu snimanja fotografija, LED lampica statusa će polako trepereti plavo. 
Kada korisnik pritisne dugme Record (Snimanje) bilo na kameri ili daljinskom 
upravljaču, kamera će snimiti jednu sliku i LED lampica će zatrepereti jedanput 
kada se fotografija snimi.