Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-15
Korisnički priručnik
REŽIM PAKETA FOTOGRAFIJA
U režimu snimanja paketa fotografija, LED lampica statusa će polako trepereti 
plavo. Kada korisnik pritisne dugme Record (Snimanje) bilo na kameri ili 
daljinskom upravljaču, kamera će snimiti unapred definisan paket fotografija u 
okviru unapred definisanog perioda (pogledajte odeljak „Podešavanja paketa 
fotografija“) i LED lampica će zatrepereti jedanput kada se fotografija snimi.
REŽIM SNIMANJA SA PREKIDIMA
U režimu snimanja sa prekidima, LED lampica statusa će polako trepereti 
plavo. Kada korisnik pritisne dugme Record (Snimanje) bilo na kameri ili 
daljinskom upravljaču, kamera će početi da snima fotografije neprekidno u 
unapred definisanom intervalu koji je korisnik unapred podesio (pogledajte 
odeljak „Podešavanja snimanja sa prekidima“) i LED lampica će početi 
neprekidno da treperi plavo. Pritisnite dugme za snimanje na kameri i ona će 
prekinuti snimanje fotografija i LED lampica statusa će ponovo polako da treperi 
plavo. Pritisnite dugme Stop na daljinskom upravljaču i kamera će prekinuti 
snimanje fotografija, a LED lampica statusa će ponovo polako da treperi plavo.
Režim istovremenog snimanja video zapisa i fotografija
U režimu istovremenog snimanja video zapisa i fotografija LED lampica 
statusa će naizmenično trepereti crveno i plavo. Kada korisnik pritisne dugme 
Record (Snimanje) bilo na kameri ili daljinskom upravljaču, kamera će početi 
istovremeno da snima video zapise i fotografije u unapred definisanom 
intervalu (pogledajte odeljak „Podešavanja istovremenog snimanja video 
zapisa i fotografija“) i LED lampica će početi neprekidno da treperi crveno. 
Pritisnite dugme za snimanje na kameri i ona će prekinuti istovremeno 
snimanje video zapisa i fotografija, a LED lampica statusa će ponovo polako