Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-17
Korisnički priručnik
Broj koji je prikazan na vrhu svake ikone režima za reprodukciju je broj datoteke u 
okviru ove fascikle. Kada izaberete režim reprodukcije i pritisnete dugme Record 
(Snimanje), ulazite u sve video zapise i fotografije koji mogu da se reprodukuju. 
Pomoću dugmadi za gore i dole možete se kretati kroz datoteke. Za reprodukciju 
video zapisa i fotografija pritisnite dugme Playback (Reprodukcija).
U režim reprodukcije možete da uđete direktno dok gledate video zapis ili 
fotografije kada pritisnete dugme Playback (Reprodukcija). 
Kada pritisnete dugme Menu (Meni) vraćate se na prethodni nivo navigacije.
Kada pritisnete dugme Record (Snimanje) vraćate se na direktno gledanje 
video zapisa ili fotografija.
Podešavanja režima
Kada uđete u meni za podešavanje režima pomoću dugmeta za reprodukciju, 
možete da konfigurišete kameru za svaki od 5 režima kamere.