Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-18
Korisnički priručnik
Podešavanja video zapisa 
Možete da izaberete Resolution (Rezolucija) i Frame Rate (Brzina kadrova) 
pomoću dugmadi za gore i dole. Koristite dugme Playback (Reprodukcija) 
za prebacivanje između različitih opcija.
Kada pritisnete dugme Menu (Meni) vraćate se na prethodni nivo navigacije.
Kada pritisnete dugme Record (Snimanje) vraćate se na direktno gledanje 
video zapisa ili fotografija.
Rezolucija video 
zapisa/brzina 
kadrova
FULL HD 1920 x 1080: (60 / 48 / 30 / 24 fps NTSC)  
(50 / 48 / 25 / 24 fps PAL)
HD 1280 x 720: (120 / 60 fps NTSC) (100 / 50 fps PAL)
1200P 1600 x 1200: (60 / 30 fps NTSC) (50 / 25 fps PAL)
960P 1280 x 960: (60 / 48 fps NTSC) (50 / 48 fps PAL)
WVGA 848 x 480: (240 fps NTSC) (200 fps PAL)
VGA 640 x 480: (30 fps NTSC)
Podešavanja za fotografije
Možete da izaberete Resolution (Rezolucija), ISO i Continuous Photo 
(Neprekidne fotografije) pomoću dugmadi za gore i dole. Koristite dugme 
Playback (Reprodukcija) za prebacivanje između različitih opcija.
Kada pritisnete dugme Menu (Meni) vraćate se na prethodni nivo navigacije.
Kada pritisnete dugme Record (Snimanje) vraćate se na direktno gledanje 
video zapisa ili fotografija.