Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-19
Korisnički priručnik
Rezolucija slike
12 MP: 12 megapiksela, (4000 x 3000)
8 MP: 8 megapiksela, (3264 x 2448) 
5 MP: 5 megapiksela, (2592 x 1944)
ISO 
Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
Neprekidno 
snimanje 
fotografija
OFF (ISKLJ.) / 3 / 5 / 10 na 1 s
ISO podešavanje vam pruža različite opcije da biste izabrali najbolju osetljivost 
osvetljenja za vašu scenu snimanja fotografije.
Režim neprekidnih fotografija vam pruža mogućnost da snimite seriju 
neprekidnih fotografija u sekundi dok u isto vreme držite pritisnutim dugme 
Record (Snimanje) na kameri. Na daljinskom upravljaču možete da pritisnete 
dugme za snimanje serije fotografija u sekundi samo jedanput - a ne 
neprekidno.
Podešavanja snimanja sa prekidom
Možete da izaberete Resolution (Rezolucija) i Sequence interval (Interval 
sekvence) pomoću dugmadi za gore i dole. Koristite dugme Playback 
(Reprodukcija) za prebacivanje između različitih opcija.
Kada pritisnete dugme Menu (Meni) vraćate se na prethodni nivo navigacije.
Kada pritisnete dugme Record (Snimanje) vraćate se na direktno gledanje 
video zapisa ili fotografija.
Rezolucija slike
12 MP: 12 megapiksela, (4000 x 3000)
8 MP: 8 megapiksela, (3264 x 2448) 
5 MP: 5 megapiksela, (2592 x 1944)
Interval sekvence
0,5 s* / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 60 s
*Kada koristite podešavanje od 0,5 sekundi, potrebna je SD kartica sa 
oznakom Speed Class 10.