Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-20
Korisnički priručnik
Podešavanja paketa fotografija
Možete da izaberete Resolution (Rezolucija) i Capture Rate & Duration (Brzina 
snimanja i trajanje) pomoću dugmadi za gore i dole. Koristite dugme Playback 
(Reprodukcija) za prebacivanje između različitih opcija.
Kada pritisnete dugme Menu (Meni) vraćate se na prethodni nivo navigacije.
Kada pritisnete dugme Record (Snimanje) vraćate se na direktno gledanje 
video zapisa ili fotografija.
Rezolucija slike
12 MP: 12 megapiksela, (4000 x 3000)
8 MP: 8 megapiksela, (3264 x 2448) 
5 MP: 5 megapiksela, (2592 x 1944)
Brzina i 
trajanje snimanja
3f / 1s, 5f / 1s, 10f / 1s, 10f / 2s, 30f / 1s, 30f / 2s,  
30f / 3s *
*30f / 1s, 30f / 2s i 30f / 3s su podržani samo do rezolucije slike od 5 MP. 
Podešavanja istovremenog video zapisa i fotografija
Možete da izaberete Interval pomoću dugmadi za gore i dole. Koristite dugme 
Playback (Reprodukcija) za prebacivanje između različitih opcija.
Kada pritisnete dugme Menu (Meni) vraćate se na prethodni nivo navigacije.
Kada pritisnete dugme Record (Snimanje) vraćate se na direktno gledanje 
video zapisa ili fotografija.