Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-25
Korisnički priručnik
Informacije o elektronskom stabilizatoru slike 
(EIS) koji je ugrađen u X-Sports
Elektronski stabilizator slike (Electonic Image Stabiliser (EIS)) koji je ugrađen 
u vaš X-Sports kamkorder pomaže da se poboljšaju performanse vaših video 
zapisa u okruženjima kada kamkorder treba da se pomera. Imajte u vidu da u 
scenarijima sa akcijom kada je kamkorder izložen velikim pomeranjima, EIS 
pruža samo ograničenu stabilizaciju slike za performanse vašeg kamkordera 
u pogledu video zapisa. Ako je EIS aktiviran, ugao gledanja će se smanjiti za 
približno 10%.
Kako koristiti priloženu dodatnu opremu za 
montiranje
Važno
Držače postavite samo na čiste i glatke površine. Na površinama ne sme da bude 
prljavštine, ulja i zagađivača kako bi se osiguralo čvrsto nameštanje prijanjanjućih 
držača, a takođe i da ne bi došlo do odvajanja držača tokom upotrebe. Držač pričvrstite 
na sobnoj temperaturi 24 sata pre upotrebe kako bi se osiguralo optimalno prijanjanje.
Možete pričvrstiti ravni nosač sa štipaljkom u ravni ili zakrivljeni prijanjajući 
nosač i zašrafiti vodootpornu navlaku na ravni nosač sa štipaljkom.
=