Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-26
Korisnički priručnik
Možete pričvrstiti ravni nosač sa štipaljkom u nosač kamere za kacige sa 
prorezom i zašrafiti vodootpornu navlaku na ravni nosač sa štipaljkom.
=
Upotrebite vodootpornu navlaku koja je zašrafljena na ravni nosač sa 
štipaljkom i pričvršćena u nosač na dasci za surfovanje. Možete sačuvati vašu 
vodootpornu navlaku sa kamerom tako što ćete povezati sigurnosnu traku 
nosača na ravni nosač sa štipaljkom.
=