Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-29
Korisnički priručnik
Dodatni kompleti pribora
Sledeći kompleti pribora su dostupni zasebno od kompanije Toshiba 
(dostupnost zavisi od regiona):
1.  Pakovanje za glavu i grudi
2.  Pakovanje prikači i kreni
3.  Vodootporna navlaka
4.  Pakovanje sa dodatnom opremom
5.  Baterija
Povezivanje daljinskog upravljača sa 
kamkorderom
Pokretanje uparivanja daljinskog upravljača sa kamkorderom
U opštim podešavanjima vašeg kamkordera proverite da li je opcija daljinskog 
upravljača aktivirana (ON). Uključite daljinski upravljač pritiskom na dugme 
Record (Snimanje) koje se nalazi na daljinskom upravljaču. Izaberite opciju 
Remote Pairing (Uparivanje daljinskog upravljača) u opštim podešavanjima 
vašeg kamkordera sa dugmadima za gore i dole i pritisnite dugme Playback 
(Reprodukcija) na kameri da biste potvrdili i pokrenuli postupak uparivanja. 
Na LCD ekranu će se prikazati poruka „Please click REC on your remote“ 
(Kliknite na REC na daljinskon upravljaču). Kliknite na dugme Record 
(Snimanje) na daljinskom upravljaču i on će se upariti sa kamkorderom 
tako što će LED lampica sijati neprekidno belo. Kada se uparivanje završi, 
na LCD ekranu će se prikazati poruka „Successful!“ (Uspešno). Sada pomoću 
daljinskog upravljača možete upravljati kamkorderom.
WI-FI
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi veze
U opštim podešavanjima izaberite opciju Wi-Fi dugmadima za gore i 
dole i pritisnite dugme Playback (Reprodukcija) da biste omogućili Wi-Fi. 
Zatim izađite iz ekrana živog prikaza pritiskom na dugme Record (Snimanje). 
Na LCD ekranu će se prikazati „Processing…“ (Obrada u toku). Kada se izvrši 
pokretanje Wi-Fi veze, Wi-Fi ikona će se pojaviti u gornjem levom uglu kolone 
statusa koja ukazuje da je Wi-Fi aktiviran. 
Toshiba APP „Toshiba WiFi Connect“
Uz aplikaciju* „Toshiba WiFi Connect“ možete koristiti kameru bežično preko 
iOS i Android uređaja, kao što su pametni telefoni i tableti.
*(dostupno besplatno na iOS i Google Play stores, kompatibilno sa najnovijim 
iOS verzijama 5.x i Android verzijama 4.x i novijim)