Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
RS-32
Korisnički priručnik
Uslovi radnog okruženja
Temperatura radnog okruženja: -10 ° do 40 °C
Vlažnost tokom rada: 20% do 85% (kondenzacija nije dozvoljena).
Nadogradnja upravljačkog softvera (firmvera)
Preuzmite najnoviji firmver sa veb lokacije Toshiba  
(
preuzimanje, povežite kameru na USB port prenosnog računara i kopirajte 
firmver (velika datoteka) u osnovni direktorijum microSD™ kartice kamere. 
Zatim odvojite USB kabl i kamera će se isključiti. Ponovo pokrenite kameru. 
Kamera će detektovati datoteku firmvera i automatski će pokrenuti postupak 
nadogradnje firmvera. Tokom ovog postupka, na LCD ekranu će se prikazati 
„Firmware upgrade is processing…“ (Nadogradnja firmvera je u toku...) i LED 
lampica će treperiti CRVENO. Kada se postupak završi, kamera će se sama 
isključiti. Kamera je sada nadograđena. 
©2013 TOSHIBA Europe GmbH. Sva prava zadržana.
Kompanija TOSHIBA zadržava pravo da izvrši tehničke izmene. Kompanija 
TOSHIBA ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja direktno ili posredno 
može nastati zbog grešaka, omaški ili neslaganja između proizvoda i 
dokumentacije.