Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-19
Uživatelská příručka
Stiskem tlačítka Nahrávání se přímo dostanete zpět do živého náhledu videa 
nebo fotografií.
Rozlišení obrazu
12MP: 12 megapixelů, (4000 x 3000)
8MP: 8 megapixelů, (3264 x 2448) 
5MP: 5 megapixelů, (2592 x 1944)
Interval sekvence
0,5 s* / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s / 60 s
*Při použití nastavení 0,5 sekundy je nutno použít SD kartu s třídou rychlosti 10.
Nastavení sekvence
Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete vybrat položky Rozlišení a Rychlost a 
trvání zachycování. Tlačítkem Přehrávání se přepínají různé možnosti.
Dalším stiskem tlačítka Nabídka se vrátíte do předchozí úrovně navigace.
Stiskem tlačítka Nahrávání se přímo dostanete zpět do živého náhledu videa 
nebo fotografií.
Rozlišení obrazu
12MP: 12 megapixelů, (4000 x 3000)
8MP: 8 megapixelů, (3264 x 2448) 
5MP: 5 megapixelů, (2592 x 1944)
Rychlost a trvání 
zachycování
3f/1s, 5f / 1s, 10f / 1s, 10f / 2s, 30f / 1s, 30f / 2s, 30f / 3s *
*Při rozlišení snímku 5MP jsou k dispozici pouze možnosti 30f / 1s, 30f / 2s a 
30f / 3s.