Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-2
Användarhandbok
Inledning
Tack för att du valde en TOSHIBA-produkt. 
För att underlätta för dig finns det två handböcker till din Toshiba-produkt:
a) en snabbstartsguide och
b) denna omfattande användarhandbok i PDF-format.
Vi rekommenderar att du läser igenom handboken noggrant och förvarar den 
tillsammans med produktdokumentationen så att du kan gå tillbaka till den senare.
Säkerhetsanvisningar
1.  Garantin gäller inte om du tappar videokameran/fjärrkontrollen, tar hål i 
dem eller monterar isär dem.
2.  Utsätt inte videokameran/fjärrkontrollen för höga temperaturer och låt den 
inte ligga i direkt solljus. Om du gör det riskerar du att skada videokameran/
fjärrkontrollen.
3.  Videokameran kan bli varm om du använder den under en längre tid. Vid 
behov kommer det interna överhettningsskyddet att stänga av kameran för 
att skydda den. Om detta inträffar ska du vänta medan kameran kyls ned 
innan du börjar använda den igen.
4.  Var försiktig när du använder videokameran/fjärrkontrollen. Tryck inte för 
hårt på videokameran/fjärrkontrollen.
5.  För din egen säkerhet ska du undvika att använda videokameran/
fjärrkontrollen i storm eller när det åskar.
6.  Använd endast tillbehör som tillhandahålls genom tillverkaren.
7.  Det finns risk att enheten* kan skadas om du använder andra nätadaptrar 
än den som medföljer enheten. 
*  (Sunny Electronics Corp.; modell: SYS1460-0505; IN: 100-240 V~, 50-60Hz, 
Max. 1,0 A, Class II; UT: 5,0 Vd.c., 1 A, LPS) 
8.  Låt inte barn leka med videokameran/fjärrkontrollen.
Försiktighetsåtgärder när det gäller att använda kameran 
under vatten – inuti undervattenshuset
•  Tänk på att själva kameran inte är vattentät. Den är bara vattentät då den 
förvaras i undervattenshuset. 
•  Fodralets vattentålighet gäller endast för sötvattenssjöar och saltvattenhav, 
INTE för rengöringsmedel, kemikalier eller vatten i spaanläggningar och 
liknande. Om den utsätts för stänk ska dessa omedelbart torkas bort.
•  Se till att luckan till undervattenshuset är stängd och att spärren är låst.
•  Använd inte kameran på större djup än 60 meter.
•  Utsätt inte kameran för vatten med högt tryck.
•  Använd inte kameran i vatten mer än 1,5 timme.