Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-3
Användarhandbok
•  Öppna eller stäng inte fodralluckan när kameran är våt eller när den är 
under vatten.
•  Öppna eller stäng inte fodralluckan när du har våta händer.
•  Öppna inte fodralluckan på stranden eller vid poolen.
•  Skaka inte kameran när den är under vatten. Du riskerar då att 
fodralluckan öppnas.
•  Tappa inte och skada inte fodralet. Detta kan påverka fodralets vattentålighet. 
Vattentåligheten garanteras bara om fodralet är fritt från skador.
•  Se till att undervattenshuset är rent och torka bort vatten med en mjuk och 
torr trasa.
Att tänka på när fjärrkontrollen användas under vatten
•  Fjärrkontrollens vattentålighet (upp till 3 m) gäller endast för sötvattenssjöar 
och saltvattenhav, INTE för rengöringsmedel, kemikalier eller vatten 
i spaanläggningar och liknande. Om den utsätts för stänk ska dessa 
omedelbart torkas bort.
•  Se till att mikro-USB-dörren på fjärrkontrollen är stängd och låst.
•  Använd inte kameran på större djup än 3 meter.
•  Utsätt inte fjärrkontrollen för vatten med högt tryck.
•  Använd inte kameran i vatten mer än 30 minuter.
•  Öppna eller stäng inte fjärrkontrollsluckan när den är våt eller när den är 
under vatten.
•  Öppna eller stäng inte fjärrkontrollsluckan när du har våta händer.
•  Öppna inte fjärrkontrollsluckan på stranden eller vid poolen.
•  Skaka inte fjärrkontrollen när den är under vatten. Du riskerar då att 
fjärrkontrollsluckan öppnas.
•  Tappa inte och skada inte fjärrkontrollen. Detta kan påverka fjärrkontrollens 
vattentålighet. Vattentåligheten garanteras bara om fjärrkontrollen är fri 
från skador.
•  Se till att fjärrkontrollen är ren och torka bort vatten från den med en mjuk 
och torr trasa.
•  Om fjärrkontrollen blir våt ska du först torka av den innan du öppnar luckan.
Om batteriet 
•  Batteriet är ett litiumbatteri som kan explodera om det inte används på ett 
korrekt sätt.
•  Ladda batteriet endast när den omgivande temperaturen ligger mellan 5 
och 35 grader. I annat fall kan den elektrolytiska lösningen läcka, batteriets 
prestanda kan försämras och batteriets livslängd förkortas.
•  Byt ut batteriet i enlighet med anvisningarna i handboken.
VISA 
AKTSAMHET
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM DU SÄTTER IN ETT FELAKTIGT 
BATTERI.
GÖR DIG AV MED FÖRBRUKADE BATTERIER I ENLIGHET MED 
INSTRUKTIONERNA.