Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-4
Användarhandbok
TOSHIBA-support
Behöver du hjälp?
Om du vill ha drivrutinsuppdateringar, handböcker samt svar på vanliga frågor 
ska du besöka TOSHIBAs support-webbplats på:
  
där du hittar telefonnummer till TOSHIBA-support.
Information om bestämmelser
CE-märkning
Produkten är CE-märkt i enlighet med tillämpliga EU-direktiv. 
Ansvarig för CE-märkning är Toshiba Europe GmbH, 
Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland. En kopia av 
försäkran om överensstämmelse hittar du på följande 
webbplats: 
Arbetsmiljö
Den här produkten har utformats för att uppfylla EMC-standarder 
(Electromagnetic Compliance) för hemmiljö, kommersiell miljö och lätt 
industri. Övriga arbetsmiljöer har inte kontrollerats av Toshiba vilket medför 
att användning av produkten i dessa miljöer kan omfattas av begränsningar 
eller inte kan rekommenderas. Om produkten används i icke-kontrollerade 
miljöer kan konsekvenserna vara: Störningar av andra produkter eller i den här 
produkten med temporära tekniska fel eller dataförluster som följd. Exempel på 
icke bekräftade arbetsmiljöer och relevanta råd:
 
Industrimiljöer (miljöer där 3-fas 380 V används): Här kan störningar i 
produkten skapas på grund av de starka elektromagnetiska fälten speciellt i 
närheten av stora maskiner eller kraftanläggningar. 
 
Medicinska miljöer: Toshiba har inte kontrollerat om produkten uppfyller 
kraven i det medicintekniska direktivet. Detta medför att produkten inte får 
användas som en medicinteknisk produkt utan ytterligare verifikationer. 
All användning i vanliga kontorsmiljöer t.ex. på sjukhus ska inte vara något 
problem om det inte finns lokala bestämmelser som motsäger detta. 
 
Fordonsmiljöer: Kontrollera ägarhandboken för det aktuella fordonet om det 
finns något om användning av produkter i den här kategorin.
 
Flygplansmiljöer: Följ flygpersonalens anvisningar gällande begränsningar 
i användningen. 
Ytterligare miljöer som inte omfattas av EMC-specifikationerna
 
Användning utomhus: Detta är en typisk hem-/kontorsutrustning och har 
inget speciellt skydd mot väta. Den tål inte heller kraftiga stötar. 
 
Explosiva miljöer: Det är inte tillåter att använda den här produkten i 
explosiva miljöer.