Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-5
Användarhandbok
Trådlösa enheter och din hälsa
Produkter till trådlösa nätverk, som till exempel radioenheter, sänder ut 
elektromagnetiska radiofrekvenser. Den energi som skickas ut från dessa 
trådlösa produkter är emellertid mycket lägre än den elektromagnetiska 
energin som sänds ut från andra trådlösa enheter som till exempel 
mobiltelefoner. Eftersom trådlösa produkter opererar inom de ramar som gäller 
för säkerhetsstandarderna och rekommendationerna för radiofrekvenser, 
anser TOSHIBA att det är säkert för konsumenten att använda produkten. 
Dessa standarder och rekommendationer återger vad som anses vara fakta 
inom den vetenskapliga världen och är resultatet av överläggningar på paneler 
och kommittéer med vetenskapsmän och -kvinnor som kontinuerligt granskar 
och tolkar det omfattande forskningsmaterialet. I vissa situationer eller miljöer 
kan användning av trådlösa produkter begränsas av fastighetsägaren eller 
ansvariga inom organisationen eller företaget. Detta kan till exempel gälla för:
 
Användning av trådlösa produkter ombord på flygplan.
 
Miljöer där risk för störningar av andra enheter eller tjänster kan uppfattas 
eller anses som skadliga. Om du är osäker på vilken policy som gäller 
för användning av trådlösa enheter i en viss organisation eller miljö 
(till exempel flygplatser), uppmanas du be om tillstånd
REACH-kompatibilitet
Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater:
REACH – Uttalande om uppfyllelse
Den 1 juni 2007 började EU:s förordning REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals) gällande kemikalier att gälla. 
Toshiba har för avsikt att uppfylla alla krav enligt REACH och kommer att 
tillhandahålla kunderna med information om kemiska ämnen i produkterna 
enligt bestämmelserna i REACH.
På webbplatsen 
 finns 
information om ämnen i våra produkter enligt artikel 59(1) i förordningen (EG) 
1907/2006 (”REACH”) där koncentrationen i ett enskilt ämne överstiger 0,1 % 
av vikten.