Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-6
Användarhandbok
Följande information gäller endast för EU:s medlemsstater:
Deponering av produkter
Symbolen med den överkorsade soptunnan visar att produkten 
måste samlas in och deponeras åtskilt från hushållsavfallet. 
De interna batterierna och ackumulatorerna kan deponeras 
tillsammans med produkten. De kommer att plockas ur vid 
återvinningsanläggningen. Det svarta fältet visar att produkten kom 
ut på marknaden efter den 13 augusti 2005.
Genom att delta i insamling av produkter och batterier hjälper du till 
att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsokonsekvenser. 
Mer information för ditt land om insamling och återvinning finns 
på webbplatsen 
Deponering av batterier och/eller ackumulatorer
Symbolen med den överkorsade soptunnan visar att batterier och/
eller ackumulatorer måste samlas in och deponeras åtskilt från 
hushållsavfallet.
Om batteriet eller ackumulatorn innehåller mer än angivna 
värden för bly (Pb), kvicksilver (Hg) och/eller kadmium (Cd) enligt 
definitionen i batteridirektivet (2006/66/EG), kommer de kemiska 
symbolerna för bly (Pb), kvicksilver (Hg) och/eller kadmium (Cd) 
att visas under den överkorsade soptunnan. 
Genom att delta i insamling av batterier hjälper du till att förebygga 
eventuella negativa miljö- och hälsokonsekvenser. 
Mer information för ditt land om insamling och återvinning finns 
på webbplatsen