Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-8
Användarhandbok
Komma igång
Sätta in och ta ut batteriet
Det medföljande batteriet måste sättas in i videokameran innan det går att 
använda den.
1.  Öppna locket för portarna.
2.  För in batteriet i facket tills det låses fast.
3.  Du tar bort batteriet genom att föra batterilåset utåt och sedan försiktigt dra 
ut batteriet.
4.  Stäng locket för portarna.
Batterilås
Batteri 
(Exempel) Sätta in och ta bort batteriet
Ladda videokameran och fjärrkontrollen
Du måste före användning använda nätadaptern eller en USB-kabel för att 
ladda videokameran och fjärrkontrollen. När du laddar videokameran eller 
fjärrkontrollen med nätadaptern (5V/1A) ska du först ansluta adaptern till ett 
vägguttag och sedan ansluta dess mikro-USB-kontakt till mikro-USB-porten 
på videokameran eller fjärrkontrollen. Den blinkande gröna lampan visar att 
batteriet laddas för närvarande och när batteriet är fulladdat lyser lampan med 
ett fast grönt sken. Det tar drygt två timmar med nätadaptern för att uppnå full 
laddning. (Faktisk laddningstid varierar beroende på batteriets beskaffenhet 
och laddningsförhållanden.)
Om du vill ladda videokameran/fjärrkontrollen med den medföljande USB-
kabeln ska du ansluta den till videokamerans/fjärrkontrollens mikro-USB-
port och till en USB-port på en dator. Den blinkande gröna lampan visar att 
batteriet laddas för närvarande och när batteriet är fulladdat lyser lampan 
med ett fast grönt sken. Att ladda batteriet med USB-kabeln tar cirka sex 
timmar för videokameran och två och en halv timme för fjärrkontrollen. 
(Den faktiska laddningstiden varierar beroende på batteriets beskaffenhet och 
laddningsförhållanden samt på strömförhållandena för datorns USB-port.)
Ladda aldrig batteriet på annat sätt än det rekommenderade. Du riskerar då att 
starta en eldsvåda eller en explosion som kan orsaka allvarliga personskador.