Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-9
Användarhandbok
Sätta in och ta bort ett microSD™-kort
Ett microSD™-kort måste kanske köpas separat. I videokameran finns ett 
microSD™-kortfack där du kan sätta in ett microSD™- eller microSDXC™-
minneskort (tillbehör) för att öka kamerans minneskapacitet.
1.  Öppna locket för portarna.
2.  Skjut in microSD™-kortet (tillbehör) i kortfacket tills det låses fast.
3.  Ta bort microSD™-kortet genom att trycka det inåt och släppa upp. 
Ta sedan försiktigt ut det.
4.  Stäng locket för portarna.
(Exempel) Sätt in och ta ut microSD™-kort
OBS!
Tryck in SD-kortet långsamt tills det låses fast, släpp sedan kortet långsamt. Eftersom 
SD-kortet, när det är installerat, är utsatt för viss spänning ska du vara försiktig när du 
tar ut det.
Du tar bort microSD™-kortet genom att trycka in det och sedan släppa upp det. 
När kortet trycks ut en bit kan du dra ut det.
Om du vill spela in med högre videoupplösning med höga bildrutehastigheter bör du 
helst använda SD-kort enligt lägst klass 6.
Snabbtur
I detta avsnitt beskrivs de olika delarna av videokameran Camileo X-Sports.
En beskrivning av varje del finns i tabellen under varje bild.