Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-11
Användarhandbok
Fjärrkontroll
1. Knapp för inspelning/synkronisering
2. Stopp-/Lägesknapp
3. USB-lucka
4. Lås för lucka
Knappar Beskrivning
1
Spela in
•  Tryck och håll ned inspelningsknappen för 
att aktivera eller inaktivera fjärrkontrollen.
•  Med statuslampan visas aktuellt 
kameraläge.
•  Tryck på inspelningsknappen för att 
synkronisera med kameran.
2
Stopp
•  Tryck på stoppknappen under inspelningen 
för att stoppa den.
•  Tryck på stoppknappen en gång till när 
inspelningen är stoppad för att ändra läge.
3
USB-lucka
•  Stäng USB-luckan när du använder 
fjärrkontrollen.
4
Lås för lucka
•  Skjut låset mot mitten för att öppna 
USB-luckan. 
*Läs Koppla samman fjärrkontrollen med videokameran för mer information om 
hur du synkroniserar fjärrkontrollen och videokameran.
Status för LED-lampor på fjärrkontrollen
Status för LED-lampor på 
fjärrkontrollen
Åtgärd
Blinkar grönt + rött (varannan gång)
Mindre än 15 % av batterikapaciteten 
finns kvar
Blinkar rött långsamt
Videoläge