Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-20
Uživatelská příručka
Nastavení funkce Současné video a fotografie
Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete vybrat položku Interval. Tlačítkem 
Přehrávání se přepínají různé možnosti.
Dalším stiskem tlačítka Nabídka se vrátíte do předchozí úrovně navigace.
Stiskem tlačítka Nahrávání se přímo dostanete zpět do živého náhledu videa 
nebo fotografií.
Rozlišení videa / 
Frekvence
FULL HD 1920 x 1080: (30 / 24 fps NTSC)  
(25 / 24 fps PAL) + 8MP
HD 1280 x 720: (60 fps NTSC) (50 fps PAL) + 2MP
Interval
5s / 10s / 30s / 60s
Rozlišení fotografií 30 fps nebo méně 8MP
31 - 60 fps 2MP
61 fps nebo více: žádná podpora fotografií
Nastavení
Když se zobrazí Nastavení, stiskem tlačítka Přehrávání se dostanete do 
obecné nabídky Nastavení. V této nabídce může nakonfigurovat základní 
nastavení kamery.
Všechny položky nastavení je možné vybírat pomocí tlačítek Nahoru a Dolů. 
Tlačítkem Přehrávání se přepínají různé možnosti.
Dalším stiskem tlačítka Nabídka se vrátíte do předchozí úrovně navigace.