Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-12
Användarhandbok
Status för LED-lampor på 
fjärrkontrollen
Åtgärd
Blinkar blått långsamt
Fotoläge
Blinkar rött + blått (varannan gång)
Simultan video och foto
Blinkar rött kontinuerligt
Spelar in en video/Simultan video 
och foto
Blinkar blått kontinuerligt
Tar foton med Tidsintervall
Blinkar blått en gång (1 sek)
Tar en bild/Kontinuerlig fotografering/
Fotosekvens
Blinkar vitt en gång
Kameran erhåller signal från 
fjärrkontroll
Blinkar grönt
Fjärrkontrollen laddas
Fast grönt sken
Fjärrkontrollen är fulladdat
Undervattenshus
OBS!
Tänk på att själva kameran inte är vattentät. Den är bara vattentät då den förvaras i 
undervattenshuset.
Så här placerar du kameran i undervattenshuset:
1.  Skjut öppningsknappen åt sidan och lyft upp spärren. Öppna luckan.
2.  Placera kameran i undervattenshuset.
3.  Stäng luckan och lås spärren.
4.  För ner spärren som låser luckan.
Så här tar du ut kameran ur undervattenshuset:
1.  Skjut öppningsknappen åt sidan och lyft upp spärren.
2.  Öppna luckan.
3.  Ta ut kameran.