Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-13
Användarhandbok
Sätta på, spela in, stänga av
1.  Tryck och håll ned strömbrytaren i två sekunder för att sätta på kameran.
2.  Skärmen tänds och du ser Toshibas välkomstbild i två sekunder och sedan 
föremålet som du riktar kameran mot.
3.  Standardläget för kameran är: Video 1080p/60fps. Läget visas som en ikon 
i det övre vänstra hörnet på skärmen samt av LED-statuslampan.
4.  Tryck på inspelningsknappen för att starta videoinspelningen. Tryck på 
inspelningsknappen en gång till för att stoppa videoinspelningen.
5.  Du stänger av kameran genom att trycka och hålla ned strömbrytaren i 
tre sekunder. 
HUVUDMENYN
Tryck på menyknappen i inspelningsläge för att öppna huvudmenyn. Du kommer 
nu att se fyra menyalternativ: Läge, Uppspelning, Lägesinställningar och 
Inställningar. Du går till nästa nivå genom att välja ett menyalternativ med upp- 
och ned knapparna (T resp W) och sedan trycka på uppspelningsknappen när 
det önskade alternativet är markerat högst upp på skärmen. 
Menyn Läge
När Läge är markerat trycker du på uppspelningsknappen för att visa 
alternativen: Video, Foto, Fotosekvens, Tidsintervall och Simultan video och foto.