Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-14
Användarhandbok
Läget Video
I videoläget kommer statuslampan att blinka långsamt med ett rött sken. 
När du trycker på inspelningsknappen på antingen kameran eller fjärrkontrollen 
kommer inspelningen att starta och statuslampan blinkar snabbare med ett 
rött sken. Tryck en gång till på inspelningsknappen på kameran för att stoppa 
inspelningen. Statuslampan börjar återigen blinka långsamt med ett rött 
sken. Tryck på stoppknappen på fjärrkontrollen för att stoppa inspelningen. 
Statuslampan börjar återigen blinka långsamt med ett rött sken.
Tänk på att förutom originalinspelningen (VID00001.mp4) kommer en 
videofil (VID00001_thm.mp4) med ett mindre format att skapas under 
videoinspelningen. Filen används för snabba överföringar av videoinnehåll 
med WiFi-appen från kameran till en surfplatta/smarttelefon och för att ladda 
upp videofilmer och foton till sociala nätverk med WiFi-appen.*
*Mer information om WiFi-appen finns i avsnittet Toshiba-appen ”Toshiba 
WiFi Connect”. 
Läget Foto
I fotoläget blinkar statuslampan långsamt med ett blått sken. När användaren 
trycker ned inspelningsknappen på antingen kameran eller fjärrkontrollen, 
kommer kameran att ta en bild och statuslampan kommer att blinka en gång 
när bilden tas.
Läget Fotosekvens
I fotosekvensläget blinkar statuslampan långsamt med ett blått sken. När 
du trycker på inspelningsknappen på antingen kameran eller fjärrkontrollen, 
kommer kameran att ta ett fördefinierat antal bilder inom en fördefinierad period 
(se avsnittet Inställningar för fotosekvens) och statuslampan blinkar en gång.