Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
SE-15
Användarhandbok
Läget Tidsintervall
I tidsintervalläget blinkar statuslampan långsamt med ett blått sken. När du 
trycker ned inspelningsknappen på antingen kameran eller fjärrkontrollen 
kommer kameran att ta bilder kontinuerligt i ett fördefinierat intervall som du 
ställt in i förväg (se avsnittet Tidsintervall, inställningar) och statuslampan 
kommer att blinka kontinuerligt med ett blått sken. Tryck en gång till på 
inspelningsknappen på kameran för att stoppa fotograferingen. Statuslampan 
börjar återigen blinka långsamt med ett blått sken. Tryck på stoppknappen på 
fjärrkontrollen och kameran kommer att stoppa fotograferingen. Statuslampan 
börjar återigen blinka långsamt med ett blått sken.
Läget Simultan video och foto
I läget Simultan video och foto kommer statuslampan att omväxlande blinka 
med ett rött och blått sken. När du trycker ned inspelningsknappen på antingen 
kameran eller fjärrkontrollen kommer kameran att starta videoinspelningen 
och ta foton samtidigt i ett fördefinierat tidsintervall (se avsnittet Simultan video 
och foto) och statuslampan kommer att blinka kontinuerligt med ett rött sken. 
Tryck en gång till på inspelningsknappen på kameran för att stoppa simultan 
inspelning av video och foto. Statuslampan börjar återigen blinka långsamt 
med ett rött sken. Tryck på stoppknappen på fjärrkontrollen för att stoppa 
simultan inspelning av video och foto. Statuslampan börjar återigen blinka 
långsamt med ett rött sken.
Tryck på menyknappen för att komma tillbaka till den föregående nivån.
Tryck på inspelningsknappen för att direkt gå tillbaka till videoinspelning eller 
fotografering.